icon_location

Prof. Dr. Attiya Shaikh

Dentist, Orthodontist, Cosmetic Dentist

Dr. Attiya's Dental Empire

23 Years Experience
Bahadurabad, Karachi
Rs. 1,500